​រឿង​សត្វ​គោក្របី​ព្រលែង​សេរី តែង​បង្ក​​គ្រោះថ្នាក់​​នៅលើ​ដងផ្លូវ​សាធារណៈ នៅ​ប្រទេស​គេ​ចាត់វិធានការ​ហើយ ចុះ​ប្រទេស​យើង​វិញ​? – CEN