​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន លើក​ជា​ចម្ងល់​ថា ហេតុអ្វី​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មិន​ចេញ​មក​បកស្រាយ មតិ​លើកឡើង ពី​តម្លៃ​ផ្ទះសំណាក់ – CEN