មន្ត្រី​កាំកុងត្រូល​ដាក់​មន្ត្រី​ប្រចាំការ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍ នៅក្នុង​ផ្សារ​លើ​ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​ចំណីអាហារ​ – CEN