ទូក​ទេសចរណ៍​២​គ្រឿង​បុក​គ្នា នៅ​សមុទ្រ​កោះរ៉ុង​សន្លឹម ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស្លាប់​ជនបរទេស​ម្នាក់​ – CEN