គណៈប្រតិភូ​ក្រុមការងារ​កងទ័ពជើងទឹក​មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ បើក​កិច្ចប្រជុំ​ដក​បទពិសោធន៍​លើក​ទី​២៦ ស្តីពី​ការងារ​ល្បាត​រួម​លើក​ទី​៥១-៥២ នៅ​បញ្ជាការដ្ឋាន​តំបន់​៥ កងទ័ពជើងទឹក​ប្រជាជន​វៀតណាម​ – CEN