ភ្នំពេញ​.​ហាណូយ​.​វៀង​ចន្ទន៍ ពង្រឹង​ចំណង​សាមគ្គីភាព មិត្តភាព​ជា​ប្រពៃណី ហើយ​បើ​មាន​បញ្ហា​ណាមួយ​កើតឡើង រួមគ្នា​ដោះស្រាយ​ – CEN