បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ឃាតករ​កាត់​ជា​ពីរ​កំណាត់​និង​បិត​ស្កុត​ខ្មៅ យក​ទៅ​បោះចោល​ក្នុង​ដីឡូត៍​ – CEN