អ្នកសារព័ត៌មាន នឹង​ជួប​ជាមួយ សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជា​លើក​ទី​២ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១​មករា​ – CEN