ផ្លែ​ប៊ឺរ ទម្ងន់ 2,4Kg អាច​បំបែក​ឯកត្ត​កម្ម​ពិភពលោក របស់​ហា​វ៉ៃ​ – CEN