ឃាត់​ខ្លួន​អ្នក​ចែកចាយ និង​អ្នកប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ញៀន​ប្រុស​ស្រី​៥​នាក់ បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN