រថយន្ត​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ដែល​ទុក​នៅ​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ស្រុក ត្រូវ​ស្ទូច​ដឹកយក​ទៅ​រក្សារ​ទុក​នៅ​ទីតាំង​ថ្មី​ – CEN