អ្នកណា​ចេញ​ប្លង់​ឲ្យ​គាត់ បានជា​មន្ត្រី​យោធា ឈ្មោះ គឹម ពេជ្រ ដក​កាំភ្លើង​គំរាម និង​បាញ់​២​គ្រាប់ លើ​ជនរងគ្រោះ តែ​មិន​ផ្ទុះ ក្នុង​ជម្លោះ​កន្លែង​ចត​រថយន្ត​ – CEN