សម្តេច ហេង សំរិន​៖ ចលនា​២​ធ្នូ មិន​ត្រឹមតែ​បង្ហាញ​ពី​ការលះបង់ ពលី​កម្ម តស៊ូ ស្នេហា​ជាតិ​ទេ តែ​ជា​កញ្ចក់ ជា​មេរៀន សម្រាប់​កម្ពុជា កុំ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ក្នុង​សង្គ្រាម​ទៀត​ – CEN