​ក្រុមយុវជន និង​សកម្មជន​បរិស្ថាន ទាមទារ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ បកស្រាយ​ឱ្យបាន​ច្បាស់លាស់ ជុំវិញ​ចំណាត់ការ​របស់​ខ្លួន លើ​ករណី​ចាក់​ដី​លុប​ឆ្នេរ​ព្រែកត្រែង​ – CEN