​ដល់ក​! បុរស​ម្នាក់​បើករថយន្ត​ធ្លាក់​ជាប់គាំង​នឹង​កាំជណ្តើរ​អ្នក​ថ្មើរជើង បន្ទាប់​ភាន់ច្រឡំ​ស្លាក​សញ្ញា​នៅក្នុង​កន្លែង​ចត​រថយន្ត​ផ្សារ​ទំនើប TST – CEN