មុខសញ្ញា​ក្រុមចោរ​ដើរ​គាស់​ផ្ទះ លួច​ប្លន់​ដ៏​សកម្ម និង​បំពុល​ឆ្កែ ត្រូវអស់​លក្ខណ៍ មក​ជាប់អន្ទាក់ នគរបាល​ស្រុក​សំរោង​ទង – CEN