លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​នាគ​មាស​២០១៩ ធ្វើឡើង​ស្របតាម​ការចង់បាន របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​-​ចិន – CEN