ក្នុង​វេទិកាសាធារណៈ នៅ​ខណ្ឌ​ព្រែក​ព្នៅ ប្រជាពលរដ្ឋ សុំ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ជួយ​ដោះស្រាយ​គ្រឿងញៀន លូ ផ្លូវ ទឹក ភ្លើង និង​សំរាម​ – CEN