ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវ​យល់​លើ​បញ្ហា ដែល​មិន​ទៅ​ទន្ទ្រាន​ចាប់យក​ដី​នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ ព្រោះ​ខុស​នឹង​ច្បាប់​របស់​យូណេស្កូ ដែល​អាច​នាំឲ្យ​គេ​ដកចេញ ពី​បញ្ជី​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ – CEN