សមត្ថកិច្ច​បាន​ឃាត់ខ្លួន ជនជាតិ​ចិន ចំនួន​៥​នាក់ គ្មាន​លិខិត​ឆ្លងដែន ជាប់​នឹង​ខ្លួន​ – CEN