អាសូរ​ណាស់​លោក​! បាត់​កូនប្រុស​តូច​តាមរក​ពេញ​១​យប់ ភ្លឺ​ឡើង​រកឃើញ​កូន​លង់​ក្នុង​ទឹកស្ទឹង ម្តាយ​ចុះទៅ​ស្រង់​យំ​ស្ទើរ​ស្លាប់​ខ្លួន​!! – CEN