អនុម័ត​ប្រគល់​សេចក្តីស្នើច្បាប់ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​៤៥​ថ្មី​(​ស្ទួន​) ឲ្យ​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​រដ្ឋ​សភា​សិក្សា ដើម្បី​បើកផ្លូវ​ឲ្យ​គណបក្សប្រឆាំង មាន​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោបាយ​វិញ​ – CEN