កិច្ច​អភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​បេតិកភណ្ឌ នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ ជាការ​ងារ​គ្មាន​ទីបញ្ចប់​ – CEN