យុវជន​ពីរ​នាក់ ​អះអាង​ពី​ការជួញដូរ​ថ្នាំញៀន​ចំណេញ​ទ្វេដង ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN