៣​នាក់​ស្លាប់​ភ្លាមៗ បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​កាម​រី​ឆ្លាម ប៉ះគ្នា​ជាមួយ​ម៉ូតូ ហើយ​ជ្រុល​ទៅ​បុក​ដើម​ចាន់​គី​រី​ – CEN