​ខូច​មែន​! ប្រពន្ធ​ជើងល្អ ចាប់​ថ្នាក់​ប្តី​មានបំណង​បណ្តេញ​ខ្លួន​ចេញពី​ជីវិត លេង​១​ក្បាច់​នេះ​ប្តី​ប៊ិះ​គុក សំណាង​បាន​… (​វីដេអូ​) – CEN