ញាក់សាច់! ដុតបាញ់កាំជ្រូច​មិន​ហោះ​ឡើង​លើ​អាកាស បែរ​ជា​ត្រឡប់​តម្រង់​រក​ហ្វូង​​មនុស្ស រង​របួស​មិនស្ទើរ ស្ថិតនៅ…. – CEN