អ្នកវិនិយោគ​ចិន កំពុង​វាយលុក​អចលនៈទ្រព្យ​លើក​ស្លាក​យីហោ ប៉ាន់​ណូ ជា​អក្សរ​ចិន​ព្រោងព្រាត នៅ​ទឹកដី​ក្រុង​បាវិត​ – CEN