សម្តេច​យក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា នៅតែ​បន្ត​អំពាវនាវ ដល់​អ្នកវិនិយោគ​វៀតណាម មក​សិក្សា​ស្វែងយល់ ពី​សក្ដានុពល វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN