តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ បើក​សវន​ការ លើ​សំណុំរឿង​មេ​សហជីព ៦​រូប​ – CEN