ចង់​ឈាម​ច្រមុះ​ហើយ​! ល្បែង​ស៊ីដាច់​ខ្សែក «jewelry-stealing prank» ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកលក់​ស្ទើរ​ដាច់​ផ្ងារម្តងៗ កំពុង​ឆ្លង​រោគ​នៅ​ចិន (​វីដេអូ​) – CEN