លោក​នេន ទុំ ពន្លះ​អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ពីរ​នាក់ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​រុស្ស៊ី មាន​សម្តី និង​ចរិត​ឫកពារ​មិន​ថ្លៃថ្នូរ​ – CEN