រថ​យន្ត​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ ក្រុម​ហ៊ុន ទ្រូ​ម៉ា​នី ចុះ​ចំ​ណោទដាច់​ខ្សែ​ហ្វាំង បុក​នឹង​រនាំង​ការ​ពារ​ផ្លូវ បណ្តាលឲ្យក្រឡាប់ របួស៥នាក់ – CEN