គីម ជុង​អ៊ុន ប្រ​ហែល​មិន​បាន​ទៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ទេ ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ – CEN