ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ កម្លា​យ​ខ្លួន​ជា “​ប៉ា​ជេ​” ដើម្បី​រក​លុយ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឲ្យ​កូន​ – CEN