អតីតមេ​បក្ស​ប្រឆាំង​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ឃាំង បាន​អំ​ពាវ​នាវ ដល់​ខ្មែរ​គ្រប់​រូប គោរព​សិទ្ធិ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក – CEN