បុរស​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​ពេល​កំពុង​ច្រៀង​ខារ៉ា​អូខេ ហើយ​ឆ្លង​ក្បាល​មេ​ក្រូហ្វូន – CEN