ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​លើ​កូន ពេល​សុំទាន​មិនបាន គ្មាន​លុយ​ទិញ​គ្រឿងញៀន​ជក់ ទិញ​ស្រា​ផឹក​ – CEN