​ក្រុម​សហជីព ស្នើ​ទៅ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ធំៗ ៦​ចំណុច​ – CEN