ដូនជី​សាលា​សាសនា​មួយ​នៅ​អា​មេ​រិច លួច​លុយ​ជាង ៥​សែន​ដុល្លារ យក​ទៅ​លេង​ល្បែង និង​ដើរ​លេង​ – CEN