អតីត​អ្នកការទូត​កាណាដា ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ចិន ក្រោយពេល​មាន​ការចាប់ខ្លួន​មេ Huawei នៅ​កាណាដា​ – CEN