អាសូរ​ណាស់​! បាក់​ស្រុតដី​រំលំ​ផ្ទះថ្ម​ចូលក្នុង​ទន្លេ ស្លាប់​ម្តាយ និង​កូនតូចៗ​៣​នាក់​ទាំង​នៅ​វ័យក្មេង ខណៈ​ប្តី​ត្រូវ​… – CEN