​រដ្ឋសភា អនុម័ត​ទាំងស្រុង​លើវិសោធនកម្ម​ច្បាប់​គណបក្សនយោបាយ​ – CEN