ចោរ​នេះ​សាហាវ​ណាស់​! ជិះ​អាអ៊ិ​ចមក​ប្លន់​ធនាគារនៅ​អូស្ត្រាលី (​វីដេអូ​) – CEN