ស្រា​បៀរ​ថៃ​ហ្គ័​រ​បានរៀបចំ​កម្មវិធី​ជូន​ដំណើរ​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី​ទៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN