​តុលាការ​ថៃ​៖ គ្មាន​ផ្លូវ​ធានា​ក្រៅ​ឃុំ​ឡើយ សម្រាប់​មេ​ប៉ុស្តិ៍​ចិត្តសាហាវ​ម្នាក់ ដែល​បាញ់សម្លាប់​បុរស​ជនជាតិ​បារាំង​គ្មាន​ត្រា​ប្រណី (​វីដេអូ​) – CEN