ធ្លាប់តែ​ឃើញ​គេ​ផុស​នៅ​លើហ្វេ​ស​ប៊ុ​កថា «​អាហ្នឹង​» ឧស្សាហ៍​ផ្ទុះ​ណាស់ ឥឡូវ​ជួប​ផ្ទាល់​ខ្លួនឯង​ហើយ ព្រលឹងចុងសក់​ហ្មង តែ​សំណាង​ដែល​… – CEN