អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង ៖ ក្មួយៗ​កំព្រា​ឪពុកម្តាយ​មែន តែ​ចិត្ត​ក្មួយៗ​មិន​កំព្រា​ទេ ព្រោះ​ក្មួយៗ​មាន​សម្ដេច​ទាំង​ពីរ និង​អាជ្ញាធរ​នៅ​មើលថែ​ – CEN