ខ្លាំង​បាត់​! តើ​មកពី​ស្រា ឬ ក៏​មាយា​ទ​!? ពិតជា​អន់​ច​រិ​ក​ទាំងពីរ​ខ្លាំងណាស់ មានធម្មតាអី លេងសុទ្ធ​ Live ផ្ទាល់ទៀត (​វីដេអូ​) – CEN