​នាយរង​ប៉ុស្តិ៍​ស្អំ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ ពី​បទ​ប្រមាថ និង​បទ​ប្រឆាំង​អ្នករាជការ​សាធារណៈ ក្នុង​ទំនាស់​បង្ក្រាប​ឈើ​គ្រញូង​ – CEN